Czy recykling poprawi jakość powietrza?

Czy recykling poprawi jakość powietrza?

Odpady, które są składowane w sposób nieuporządkowany mogą prowadzić do tego, że pod wpływem reakcji fizyko i biochemicznych dochodzi do zanieczyszczenia wody, powietrza i gruntów szkodliwymi substancjami. Poddawanie odpadów recyklingowi może być jedną z lepszych metod na uniknięcie tego rodzaju zagrożeń.

Szkodliwość palenia śmieci

Nadal jedną z najpopularniejszych metod utylizacji śmieci jest ich spalanie,. Istnieje jednak wiele argumentów przemawiających za szkodliwością tego rodzaju procederów. Głównym z nich jest emisja diotoksyn i furanów do atmosfery, które uważane są za jedne z najniebezpieczniejszych trucizn. Z racji tego, że spalanie nie jest procesem całkowicie bezemisyjnym znacznie bezpieczniej jest postawić na recykling.

Sytuacja jednak wygląda inaczej, w przypadku, gdy spalarnie są zaprojektowane w odpowiedni sposób. Chodzi przede wszystkim o temperaturę, w jakiej utylizowane są odpady oraz o niskoemisyjne procesy spalania oraz oczyszczania spalin poprzez zastosowanie systemu filtrów. Pozwala to na rozłożenie i redukcję szkodliwych produktów spalania. W specjalistycznych piecach istnieje również możliwość produkowania w ten sposób energii. Według wyników analiz AGH, spalenie jednej tony odpadów daje szansę odzysku około 2,6 MWh energii. W krajach, takich jak Niemcy, Holandia, Dania, Szwecja, Szwajcaria i Japonia, funkcjonuje wiele spalarni odpadów, ponadto większość odpadów komunalnych jest unieszkodliwiana termicznie. Wymienione państwa znajdują się w ścisłej czołówce w zakresie ochrony środowiska, a obowiązujące w nich przepisy dotyczące ekologii stawiane są za wzór. Są to przykłady obalające założoną wcześniej tezę, jakoby spalanie miało drastycznie negatywny wpływ na jakość powietrza.

Recykling a jakość powietrza

Recykling daje wiele możliwości polepszenia stanu środowiska naturalnego. Kluczowe jest zredukowanie powierzchni obszarów, na których składowane są śmieci, co może przyczyniać się do zanieczyszczeń nie tylko wody i gruntów, ale także powietrza. Chodzi przede wszystkim o recykling odpadów z tworzyw sztucznych oraz odpadów niebezpiecznych. Tego rodzaju działanie nie tylko pozwala na generowanie oszczędności, ale również ma korzystny wpływ na kondycję ekologiczną danego obszaru.

Recykling daje duże szanse na poprawę jakości powietrza. Ważna również jest świadomość społeczna dotycząca szkodliwości spalania odpadów w domowych piecach.Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

+ 47 = 54